| Bestellen | Betalen | Verkoopvoorwaarden | Privacypolicy |
|

 

Verkoopvoorwaarden versie 26-05-2011
 
Joke de Bruin Kosmische Symbolen
T.  06 515 32 361
E. 
jokedebruin@cosmicsymbols.com
W. www.cosmiscsymbols.com
KvK nr.  29040488
--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1. Totstandkoming koopovereenkomst

1.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het product en het voldoen aan de daarbij gestelde verkoopvoorwaarden. Van toepassing is steeds de versie van de verkoopvoorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 
1.2 Joke de Bruin Kosmische Symbolen is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Joke de Bruin goede gronden heeft
om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Joke de Bruin Kosmische Symbolen dit gemotiveerd mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2. Prijzen en betalingen
 
2.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en
verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  

2.2 Betaling kan geschieden per bank, giro, of onder rembours. De rembourskosten worden aan u doorberekend. Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt. 
 
2.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Joke de Bruin Kosmische Symbolen indien redelijk gerechtigd (de uitvoering
van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 3. Levering

3.1 De order wordt pas verzonden nadat volledige betaling is ontvangen.
Onze leveringen worden door TNT-post bezorgd. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor eventuele vertragingen in de aflevering.

3.2 Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen te leveren. Uiterlijk
zal het product binnen 10 dagen na bestelling
worden geleverd.

3.3 Bij tussentijds annuleren van orders zullen de tot dan toe gemaakte kosten
in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Recht van retour

4.1 Voor producten besteld via internet geld de wet "kopen op afstand"
en heeft u recht op retour van producten. U mag een product binnen 7 dagen
na levering terugsturen. De verzendkosten van retourneringen zijn voor
rekening van de koper. Joke de Bruin Kosmische Symbolen zal het
aankoopbedrag binnen 30 dagen uiterlijk aan u terugbetalen.

4.2 Joke de Bruin Kosmische Symbolen raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren, eventuele fouten of mankementen dient u ons binnen 5 dagen na ontvangst per email of schriftelijk te melden. na ontvangst van uw melding zal Joke de Bruin Kosmische Symbolen contact met u opnemen voor een verdere afhandeling.

Artikel 5. Intellectuele en auteursrechten

5.1  U dient alle intellectuele en auteursrechten welke rusten op de door Joke de Bruin Kosmische Symbolen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op de overeenkomst en deze verkoopvoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

 


  copyright - disclaimer
Kunstenares, Auteur & Uitgever van Spirituele Geometrische Kunst