|
|

 

Handgetekende Kosmische Symbolen

Kosmische Symbolen zijn geometrische patronen die intuïtief worden ontvangen  door Joke de Bruin.

Zonder gebruik te maken van enig hulpmiddel, zoals een passer of liniaal, heeft zij meer dan 2500 symbolen getekend uit verschillende frequenties.

In 1995 werden haar eerste werken gepubliceerd. Tijdens lezingen en beurzen kwam men in contact met deze vorm van geometrie. Ook diverse tijdschriften besteedden aandacht aan haar werk.

In 1999 verscheen haar eerste boek:
Kosmische Symbolen/Cosmic Symbols.

Boek recensie Ruud Booms N.B.D./ Biblion

Symbool betekent zinnebeeld. Het wordt in dit boek, waarin 44 geometrisch weergegeven symbolen zijn opgenomen, gebruikt om spirituele waarheden te kunnen bevatten. Het is een embleem van iets anders dan het embleem zelf. De diepste werkelijkheid is anders dan de mens innerlijk en uiterlijk ervaart. Ze moet geschouwd worden. Dit stadium van bovenbewustzijn kan bereikt worden door overgave aan het inzicht dat wordt aangereikt door Goddelijk weten. De auteur/tekenares fungeert als kanaal voor een hogere macht om de abstracte voorstellingen zonder gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals passer of liniaal, vorm te geven. Door middel van de abstracte vorm tracht zij voorbij de ware vorm te komen en verbindingen te leggen met het hogere zelf. Meditatie op deze qua kleurstelling en vorm schitterende figuren kan leiden tot bevrijding van het relatieve bestaan.
__________________________________________________________________

Na haar eerste boek volgden er meerdere uitgaven in de vorm van boeken, kaarten en intentiekaarsen. Alle reproducties worden door Joke in eigen beheer uitgegeven.

In 2005 werd Joke zich bewust van het bijzondere contact met haar ongeboren kindje. Mede door dit contact ontstond,
“Codes van het Fysieke Lichaam”, de opbouw van de mens in geometrie.
 
Voor het verschijnen van dit eerste deel uit deze omvangrijke serie leerde zij Karin Blok-Olsen kennen. Karin is therapeut en docent in de kinesiologie. Haar werkwijze - hoe de symbolen in te zetten in de praktijk -, heeft Joke opgenomen bij deze serie symboolkaarten.
__________________________________________________________________In november 2013 werden de Kosmische Symbolen geaccrediteerd door de BvK,
Beroepsvereniging voor Kinesiologie. Meer info klik hier >>

Het is mijn missie, zegt Joke, om deze bijzondere vorm van geometrie naar buiten te brengen. 
  copyright - disclaimer
Kunstenares, Auteur & Uitgever van Spirituele Geometrische Kunst